Dịch vụ của chúng tôi

Nhu cầu sử dụng máy tính tại môi trường làm việc của doanh nghiệp là một nhu cầu không thể thiếu. ...
Nhu cầu sử dụng máy tính tại môi trường làm việc của doanh nghiệp là một nhu cầu không thể thiếu. Đi kèm với trang bị ...
Bảo trì máy tính và Bảo trì mạng máy tính là công việc duy trì và đảm bảo hoạt động thường xuyên, ...
Bảo trì máy tính và Bảo trì mạng máy tính là công việc duy trì và đảm bảo hoạt động thường xuyên, ổn định và luôn trong ...
Cùng với sự phát triển CNTT và sự bùng nổ về dữ liệu, một nhu cầu xuất hiện là việc bảo quản, lưu ...
Cùng với sự phát triển CNTT và sự bùng nổ về dữ liệu, một nhu cầu xuất hiện là việc bảo quản, lưu trữ các số liệu một ...
Đối với các công việc trong nội bộ cơ quan doanh nghiệp, chúng ta cần trao đổi chia sẻ thông tin, ...
Đối với các công việc trong nội bộ cơ quan doanh nghiệp, chúng ta cần trao đổi chia sẻ thông tin, cùng nhau cập nhật và ...

Nhân viên tại Hà Nội

cache/resized/97b300d431792aa2855f29f9d53cea45.jpg
- Phó Giám Đốc -
    
cache/resized/b768c29098b52b9bb9fd29db377ae184.jpg
- Trưởng phòng kinh doanh -
    
cache/resized/624411d195f32d7ccd561ed68a7e8148.jpg
- Kế toán trưởng -
    
cache/resized/b87bf203dd07a25fcaaac935706b59f9.jpg
- Nhân viên kế toán -
    
cache/resized/da01f4758c267b19ee519e5755c433a2.jpg
- Nhân viên hành chính văn phòng -
    
cache/resized/712d4d5b14fcf99cf32be679310f2ef7.jpg
- Trưởng phòng kỹ thuật -
    
cache/resized/7c0847d3cb8a334b01607f11401fea34.jpg
- Phó phòng kỹ thuật -
    
cache/resized/739447248718efef28b2be7a021238de.jpg
- Nhân viên kỹ thuật -
    
cache/resized/8257ea6f7a82153314269baee3aadc83.jpg
- Nhân viên kỹ thuật -
    
cache/resized/f8404c1d37c29220d2ab4c16fe26f541.jpg
- Nhân viên kỹ thuật -
    
cache/resized/ce2f049a4c036a50b93586e1c176d4b3.jpg
- Nhân viên kỹ thuật -
    
cache/resized/7010d0daeca78d6624a0374231d48821.jpg
- Nhân viên kỹ thuật -
    
cache/resized/4e5d0b66694f22edbed18f0019c7360f.jpg
- Nhân viên kỹ thuật -
    
cache/resized/3e11774e2267ec484bb151a4b5ae5548.jpg
- Nhân viên kỹ thuật -
    
cache/resized/ba0f0996e4e256f9ed69dca439a807a2.jpg
- Nhân viên kỹ thuật -
    
cache/resized/7d207bc12164a1d1b526dd1db43107d9.jpg
- Nhân viên kỹ thuật -
    
cache/resized/786a0dde5493246fab97fd4a943fad5e.jpg
- Nhân viên kỹ thuật tập sự -
    

Nhân viên tại Hồ Chí Minh

cache/resized/fc8a00c545f6bedefe7f31de76e65386.jpg
- Phó Giám Đốc -
    
cache/resized/754b2b527587e805f21519d97b385809.jpg
- Kế toán trưởng -
    
cache/resized/3b2a08ed9e7856138a25304e44f18df2.jpg
- Nhân viên kế toán -
    
cache/resized/7a3a03a3b9ae87e6799944eb61c6389a.jpg
- Trưởng phòng kinh doanh -
  
cache/resized/531f0226b6a9ba31acf02d988b4af6ce.jpg
- Nhân viên kinh doanh -
    
cache/resized/93ab9051217784ded7c3150d836868c1.jpg
- Trưởng phòng kỹ thuật -
  
cache/resized/7966412beed6411b45196b2dfbd922ab.jpg
- Nhân viên kỹ thuật -
  
cache/resized/3c4eeb028a5cf0f610a7ebe8662ea752.jpg
- Nhân viên kỹ thuật -
  
cache/resized/431b16346520910ea9643ff484b175c3.jpg
- Nhân viên kỹ thuật -
  
cache/resized/8cc9af88bda81cdb8796a74cb28ad1ca.jpg
- Nhân viên kỹ thuật -
    
cache/resized/3e4e04a4833e08a61773970fa3cb066b.jpg
- Nhân viên kỹ thuật -
    
cache/resized/3c5655816d9db8c51be00127842bf788.jpg
- Nhân viên lập trình web -